Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Dne 30.06.2021 je vlada sprejela novelo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ul 104/2021).


Po spremenjeni uredbi se zniža višina neobdavčljivih povračil stroškov za prevoz na delo in z dela iz sedaj veljavnih 0,18 evra, na 0,13 evrov za vsak polni kilometer razdalje med domom in službo ob upoštevanju najkrajše običajne cestne povezave, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

 Znesek iz prejšnjega odstavka se usklajuje enkrat letno s koeficientom rasti cen goriv in maziv za osebna vozila, v kolikor je sprememba rasti cen pozitivna.

V primeru uporabe javnega prevoza se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne upošteva prevoz na delo do višine 30 eurov mesečno ali v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice, če delavec delodajalcu predloži dokazilo.

Za javni sektor se sprememba prvič uporabi pri izplačilu plač za mesec julij, medtem ko se v zasebnem sektorju sprememba prvič upošteva pri izplačilu plač za mesec avgust.