PKP10

novosti po desetem protikoronskem paketu

Dne 29.12.2021 je bil v Uradnem listu št. 206/21 objavljen nov protikoronski zakon ZDUPŠOP.

Nov zakon prinaša dve novosti, ki sta pomembni za gospodarski sektor in sicer povračilo stroškov za samotestiranje, ter podaljšanje veljavnosti turističnih bonov.

Povračilo stroškov za hag teste

Pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava je upravičena do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 eurov na delavca oz. samozaposlenega in ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 mora samotestirati.

Ukrep prične veljati 08.11.2021 do 31.01.2022 in se lahko podaljša za 5 mesecev.

Upravičenec lahko prejeta sredstva uporabi izključno za nakup hitrih testov.

Za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov se preko EDAVKOV predloži izjava, v kateri se navede število delavcev za katere se uveljavlja pomoč.

Izjavo je možno predložiti najkasneje do 15.02.2022.

Furs izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje do 31.03.2022.

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup hitrih testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe o vračilu.

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI TURISTIČNIH BONOV

Z uveljavitvijo novega zakona se podaljšuje veljavnost turističnih bonov in sicer do 30.06.2022.